Yrittäjän elämä kiinnostaa – mitä voit odottaa?

0
1439
Ethereum kurssi elää kysynnän ja tarjonnan mukaan

Yrittäjyydestä haaveilee yhä useampi suomalainen. Yrittäjyyden suurimpia viehätyksiä ovat ehdottomasti omien työaikojen asettaminen ja vapaus valita, kuinka työnsä suorittaa. Yrittäminen ei kuitenkaan ole niin helppoa ja yksinkertaista kuin sen voisi luulla olevan, vaan autuuden keskelle mahtuu paljon työtä ja huolta, jota ei haaveilija osaa välttämättä ajatellakaan.

Yrittäjyydessä on monta eri osa-aluetta, joista pitää osata päättää ja pohtia oikeanlaiset ratkaisut yrityksen menestymisen takaamiseksi. Monet kuvittelevat yrittämisen olevan helpompaa kuin normaali arkityö, vaikka tosiasiassa yrittäminen on paljon työläämpää. Arkityössä olevat eivät välttämättä joudu viemään töitä kotiin, kun taas yrittäjät eivät ole juuri koskaan lomalla.

Miten pääsen alkuun?

Yrittäminen lähtee liikkeelle toimivasta ja mielenkiintoisesta liikeideasta. Sopivan liikeidean löytäminen voi olla vaikeaa ja sen keksiminen voi viedä pitkän aikaa. Liikeideoita kannattaa miettiä monelta eri suunnalta ja tehdä eri versioita ja ideoita niistä, sillä ensimmäinen ei ole aina paras. Jos liikeidean keksiminen on vaikeaa yksin, on siihen olemassa myös erilaisia kursseja ja koulutuksia, joissa ammattilainen auttaa sinua keksimään hyvän liikeidean. Idean suunnittelussa pitää ottaa tuottavuuden lisäksi huomioon myös kulut sekä menot ja mahdolliset haasteet sekä ongelmat. Ideaa pohtiessa täytyy miettiä myös asiakaskuntaa ja kuinka sen saa toimimaan sujuvasti juuri kohderyhmän kanssa.

Ideaa luodessa tulee miettiä, toimiiko liikeidea verkossa vai esimerkiksi kivijalkaliikkeenä. Valioliiga.io ja nettipelit.io voivat olla esimerkkejä siitä, mitä verkossa toimiva liikeidea voisi sisältää.

Yrityksen aloittaminen ei ole ilmaista. Ennen kuin yritys alkaa tuottamaan, tulee yrittäjällä olla pääomaa, jolla yritys pysyy pystyssä, vaikka aktiivisia tuloja ei olisikaan vielä. Rahoituksen laskeminen on vaikeaa, eikä välttämättä suju ilman haasteita ainakaan yksin. Siitä ei pidä lannistua, vaan silloin kannattaa pyytää apua alan ammattilaiselta, tai muulta rahoitusalan asiantuntijalta.

Rahoitus on tärkeä osa yrityksen aloittamista

Yrittäjyyden rahoituksessa tulee ottaa huomioon niin juoksevat kulut niin kuukausi- kuin vuositasolla. Rahoitukseen sisältyvät muun muassa myös vakuutukset, lisenssit, laskut, mahdolliset tilavuokrat ynnä muut kiinteät kulut. Näitäkään ei aloitteleva yrittäjä voi välttämättä itse tietää, vaan rahoituksen laskemiseen tarvitaan asiantuntijan neuvoa.

Rahoitukseen ja sen pohtimiseen löytyy paljon vinkkejä sekä oppaita internetistä. Myös erilaiset kurssit ja koulutukset auttavat yrittäjää eteenpäin. Verkossa toimivat yritykset saattavat olla kivijalkayritystä helppohoitoisempia, sillä verkossa toimiva yritys ei välttämättä tarvitse lainkaan liiketilaa. Kivijalkaliikkeet joutuvat enemmän pohtimaan liiketilaan liittyviä oheistuotteita sekä liiketilan huoltamista.

Markkinoinnilla liikkeelle

Yrittäjyyteen kuuluu myös toimiva markkinointi. Markkinointi tarkoittaa liikeidean ja yrityksen mainostamista asiakaskunnalle ja mahdolliselle kohderyhmälle. Markkinointia voi tapahtua internetissä, lehdissä tai muissa viestintäkanavissa, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Myös markkinointiin menee rahaa ja se tulee huomioida budjetissa. Oikeanlaisella markkinoinnilla yritys saa kohdistettua asiakkaita itselleen sekä saa hyvää mainetta, josta on paljon apua tulevaisuudessa. Myös markkinointiin on saatavilla apua, jota kannattaa käyttää hyödyksi, jotta saa varmasti oikeanlaista mainostusta yritykselleen.

Yrittäjyys vaatii oikean asenteen

Yrittäjyys on täysin erilaista kuin normaali arkityö. Yrittäjyys on kuitenkin palkitsevaa, vaikka siihen tarvitaan paljon pitkäjänteisyyttä, aikaa ja rahaa. Yrittäjyydessä haastavin vaihe on aloittaminen, koska yrityksen aloittaminen tarvitsee paljon aikaa ja taustatyötä. Aloitteleville yrittäjille on tarjolla paljon vinkkejä ja ohjeistusta, joten yrittäjän elämää ei tarvitse aloittaa yksin. Hyvällä asenteella ja kärsivällisyydellä on suuri merkitys siinä, kuinka yritys lähtee menestymään. Yrittäminen vaatii paljon työtä, mutta sisukas yrittäjä ei sitä pelästy. Apua kannattaa aina pyytää, sillä sitä on nykypäivänä paljon saatavilla, eikä ongelmien kanssa kannata jäädä yksin.